18-19.4

עצמאות ברוטשילד ת"א

חגיגות העצמאות בשדרות רוטשילד ת"א 2018